Xe nâng tầm cao và kho lạnh


Xe nâng Reach Truck - lý tưởng cho việc vận chuyển, nâng, xếp chồng và lấy hàng trong các kho hàng cao tầng sử dụng kệ double deep hoặc drive-in để tối ưu hóa không gian sử dụng của kho, cũng như sử dụng trong các kho lạnh có nhiệt độ âm sâu đến – 30 độ.

Đặc trưng bởi hiệu quả tuyệt vời, lực nâng mạnh mẽ và khả năng hiển thị đa dạng cùng với chương trình điều khiển tối ưu cũng như điều hành thoải mái. Những xe nâng tầm cao này có tải trọng từ 1,0 đến 2,5 tấn và khả năng nâng hàng lên đến độ cao 13 mét.

FM-X

FM-X

FM-X

up to 13000 mm
up to 2500 kg
Read More
FM-4W

FM-4W

FM-4W

up to 9650 mm
up to 2500 kg
Read More
FM-X SE

FM-X SE

FM-X SE

up to 8000 mm
up to 2000 kg
Read More