Xe nâng động cơ đốt trong


Kinh tế và mạnh mẽ: đó là xe nâng động cơ đốt trong từ STILL. Từ nhỏ đến nặng - dòng xe nâng chạy dầu diesel hoặc xăng và khí hóa lỏng LPG phù hợp cho rất nhiều ứng dụng phổ biến! Dòng xe nâng động cơ đốt trong RX 70 đều rất dễ vận hành và lái. Chúng tôi cũng cung cấp cả loại xe lai hybrid cho phép dùng hỗn hợp cả dầu diesel, xăng hay LPG và điện để đạt mức đáp ứng cao nhất.

RX70 1.6-2.0T

RX70 1.6-2.0T

RX70 1.6-2.0T

up to 8.065
up to 2.000
Read More
RX70 2.5-3.5T

RX70 2.5-3.5T

RX70 2.5-3.5T

up to 7630 mm
up to 3500 kg
Read More
RX70 6.0-8.0T

RX70 6.0-8.0T

RX70 6.0-8.0T

up to 8.670 mm
up to 8.000 kg
Read More