RX50 1.0 - 1.6T


RX 50 là xe ba bánh điện nhỏ gọn nhất, xe nâng bánh lái sau. Nó được tích hợp hoàn toàn vào gia đình của xe nâng hàng điện STILL. RX 50 đặc biệt thích hợp để tải và dỡ bỏ các xe tải, containers, toa xe và di chuyển tấm nâng bên trong nhà kho.

RX50 1.0 - 1.6T

Hình ảnh

Mô tả

Đặc điểm nổi bật

  • Mô tơ động cơ 24 vôn 3 pha
  • Năng lượng tiêu thụ thấp xuất sắc cho tất cả các chu kỳ làm việc
  • Chương trình năng lượng Blue-Q
  • Năm chương trình lái có thể lựa chọn
  • Động cơ ổn định tuyệt vời bằng cách điều khiển tối ưu hóa Tốc độ cong
  • Pin thay đổi từ bên cạnh
  • Công suất dư cao ở độ nâng cao
  • Chiều cao đóng dưới 2m để vượt qua cửa động cơ 3 pha mạnh mẽ với bơm thủy lực cho thông thượng tối đa của hàng hóa

Electric forklift trucks from STILL are No. 1 wherever noise reduction and freedom from exhaust gas pollution are priorities.