Xe nâng điện


Xe nâng hàng điện STILL là số 1 ở bất cứ nơi nào mà việc giảm tiếng ồn và không bị ô nhiễm khí thải là những ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, xe nâng điện của STILL rất đáng tin cậy, vững chắc, bền bỉ và rất tiết kiệm. Bình điện sản xuất từ CHLB Đức cho lực kéo mạnh mẽ với dung lượng lưu trữ cao và tuổi thọ lâu dài, cung cấp năng lượng phong phú cho suốt ca làm việc 8 giờ.

RX 60 2.5 - 3.5T

RX 60 2.5 - 3.5T

RX 60 2.5 - 3.5T

up to 7540 mm
up to 3500 kg
Read More
RX 60 6.0 - 8.0T

RX 60 6.0 - 8.0T

RX 60 6.0 - 8.0T

up to 8670 mm
up to 8000 kg
Read More
RX60 3.5 - 5.0T

RX60 3.5 - 5.0T

RX60 3.5 - 5.0T

up to 7180 mm
up to 4990 kg
Read More
RX50 1.0 - 1.6T

RX50 1.0 - 1.6T

RX50 1.0 - 1.6T

up to 6070 mm
up to 1600 kg
Read More
RX20 1.6 - 2.0T

RX20 1.6 - 2.0T

RX20 1.6 - 2.0T

up to 7915 mm
up to 2000 kg
Read More