Xe đầu kéo


Xe đầu kéo STILL được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô và máy móc thiết bị nặng như Bosch, Mercedes, Ford, Honda ... Nó cũng thích hợp cho các nhiệm vụ như vận chuyển theo chiều ngang hoặc đưa pallet vào và ra khỏi kho.

LTX 70 / LTX-T 08

LTX 70 / LTX-T 08

LTX 70 / LTX-T 08

up to 7000 kg
up to 800 kg
Read More