Bàn giao xe xúc lật JCB 436zx và đào tạo cho khách hàng Vinamilk tại Thanh Hóa.


JCB Việt Nam bàn giao xe xúc lật 436ZX cho khách hàng Vinamilk tại Thanh Hóa.