Sửa chữa theo yêu cầu


Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng :

  • Sửa chữa: Bao gồm sửa chữa tại hiện trường và sửa chữa tại xưởng của TCID.
  • Cung cấp dịch vụ trọn gói về bảo dưỡng máy theo yêu cầu của khách hàng sau thời gian bảo hành
  • Chương trình gia hạn thời hạn bảo hành.
  • Chương trình kiểm tra độ hao mòn chi tiết máy thông qua phân tích dầu bôi trơn.
  • Sau khi hết thời gian bảo hành, TCID sẽ thực hiện dịch vụ bảo hành toàn bộ thiết bị nếu khách hàng có nhu cầu.