Sản phẩm STILL


Trong hơn 90 năm qua chúng tôi mang đến một khái niệm toàn diện cho ngành logistics qua việc quản lý quá trình trao đổi thông tin giữa xe nâng và các hệ thống liên quan. Cách tiếp cận tổng thể của chúng tôi nhắm đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ các thành phần liên quan trong hệ thống logistics bao gồm cả con người.

Các ý tưởng sáng tạo giúp chúng tôi thể hiện trách nhiệm đối với môi trường. Ví dụ như chương trình quản lý và tiết kiệm năng lượng Blue-Q cho phép tiết kiệm từ 10 - 20% năng lượng sử dụng cho xe nâng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

Xe nâng động cơ đốt trong

Xe nâng động cơ đốt trong

Xe nâng động cơ đốt trong

Read More
Xe nâng chuyển pallet

Xe nâng chuyển pallet

Xe nâng chuyển pallet

Read More
Xe nâng tầm cao và kho lạnh

Xe nâng tầm cao và kho lạnh

Xe nâng tầm cao và kho lạnh

Read More