Sản phẩm JCB


Thiết bị JCB được sản xuất với tiêu chuẩn hàng đầu từ Anh Quốc. Đáp ứng hầu hết mọi ứng dụng của khách hàng trên toàn thế giới như Công nghiệp khai thác mỏ quặng, Xây dựng cầu đường nhà xưởng,  Sản xuất công nghiệp, Rác thải, vệ sinh, Môi trường, Nông nghiệp chăn nuôi trồng trọt…

Máy xúc lật JCB

Máy xúc lật JCB

Máy xúc lật JCB

Read More
Máy xúc đào bánh xích JCB

Máy xúc đào bánh xích JCB

Máy xúc đào bánh xích JCB

Read More
Lu rung JCB VIBROMAX

Lu rung JCB VIBROMAX

Lu rung JCB VIBROMAX

Read More
Máy xúc đào liên hợp JCB

Máy xúc đào liên hợp JCB

Máy xúc đào liên hợp JCB

Read More
Xe nâng đa năng

Xe nâng đa năng

Xe nâng đa năng

Read More
Máy xúc lật mini JCB

Máy xúc lật mini JCB

Máy xúc lật mini JCB

Read More