Phụ tùng


  • Phụ tùng nhập khẩu chính hãng JCB được dự trữ sẵn sàng tại các kho Quang Minh- Hà Nội, Đà Nẵng, Long Bình và mọi nơi… trên lãnh thổ Việt nam khi nhu cầu của khách hàng là khẩn cấp.
  • Ngoài ra các kho phụ tùng tại Singapore, Thái Lan và Anh luôn sẵn sàng chuyển bằng đường hàng không nhanh nhất cho những phụ tùng đặc chủng, khẩn cấp.