422ZX


JCB 422ZX được thiết kế đáp ứng yêu cầu của điều kiện làm việc khó khăn. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm về áp suất và khí hậu và  được lắp ghép với những bộ phần đặc biệt nhằm đảm bảo độ bền.

Máy xúc lật JCB - 422ZX

Hình ảnh

Mô tả

Công suất và năng suất

Để đảm bảo rằng JCB 422ZX đạt năng suất có thể, chúng tôi đã trang bị cho nó một bộ truyền lực và tay gàu vô cùng hiệu quả đã được thử nghiệm và tin cậy. Ở trung tâm cỗ máy là động cơ dieselmax nổi tiếng thế giới của chúng tôi, cung cấp công suất và lực mo men tối ưu ở số vòng quay thấp.

Sự thoải mái và an toàn cho người lái

Để phát huy hết hiệu quả của máy, ta cần phát huy hết năng suất của người lái. Đó là lý do chúng tôi thiết kế 422zx thành một nơi an toàn và thoải mái để làm việc.

Năng suất tăng, thời gian ngừng máy giảm

Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn máy móc sử dụng hầu hết thời gian của vòng đời cho công việc, không phải  cho sửa chữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chế tạo ra máy 422xz đem lại thời gian hoạt động tối đa.

Giá trị gia tăng

Hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới của jcb xếp hạng nhất. Bất kỳ cái gì bạn cần và dù bạn ở nơi đâu, chúng tôi sẽ có mặt nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo máy của bạn sẽ luôn luôn thực hiện đầy đủ tiềm năng của nó.