LiveLink


  • Livelink là một hệ thống phần mềm tân tiến giúp bạn quản lý máy JCB trực tuyến từ xa, bằng Email hay điện thoại di động. Truy cập mọi thứ từ cảnh bá của máy cho đến các báo cáo hiệu năng và thông tin lịch sử, với tất cả dữ liệu được lưu trữ tại một trung tâm bảo mật.
  • Việc quản lý bảo trì dễ dàng giúp bạn giám sát giờ và các cảnh báo chính xác giúp bạn cải thiện kế hoạch bảo dưỡng, quản lý việc vận hành máy đúng thời gian quy định. Ngoài ra, hồ sơ bảo dưỡng cũng được hiển thị.
  • Bằng cách cung cấp các thông tin như giám sát thông tin máy không tải, hiệu năng máy, Livelink JCB giúp bạn giảm tiêu thụ nhiên liệu, tiết kiệm tiền bạc và nâng cao năng suất. Thông tin vị trí máy giúp bạn tăng hiệu quả hoạt động và có thể giảm chi phí bảo hiểm.
  • Cảnh báo hàng rào địa lý theo thời gian thực của Livelink cho bạn biết khi nào máy rời khỏi khu vực đã xác định trước và cảnh báo giới nghiêm theo thời gian thực cũng báo cho bạn biết khi máy làm việc ngoài giờ.