Lắp đặt và bảo dưỡng


Lắp đặt tại công trường

Công việc lắp đặt không đơn giản chỉ là tập hợp các thiết bị tại công trường. Công việc này đòi hỏi kỹ sư quản lý dự án phải có kỹ năng tốt để đảm bảo chất lượng lắp đặt đúng theo yêu cầu. Chất lượng lắp đặt ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ thực tế của bơm.

Bảo dưỡng bơm

Ở một vài trạm bơm, điều kiện vận hành bất thường không được phát hiện ra sớm cho đến khi bơm bị  dừng đột ngột. Khi bơm bị hỏng sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí để sửa chữa. Chính sách của chúng tôi là tìm ra các dấu hiệu của sự cố và hỏng hóc thông qua quá trình bảo dưỡng và chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo dưỡng bơm hiệu quả nhất.