Kỹ thuật hệ thống bơm


Phần lớn nguyên nhân gây ra sự cố của bơm là do các yếu tố bên ngoài. Đó là lý do tại sao Kỹ thuật hệ thống bơm, bao gồm tất cả các nghiên cứu kỹ thuật từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi bảo dưỡng, đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài ra, Kỹ thuật hệ thống thực sự đóng góp rất lớn vào việc giảm thiểu chi phí đầu tư và chi phí vận hành trạm bơm.

Kỹ thuật hệ thống bơm đòi hỏi người cung cấp dịch vụ phải có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Đội ngũ kỹ sư của TCID được tiếp cận và đào tạo nền tảng kỹ thuật và công nghệ được tích lũy hơn 100 năm của EBARA để áp dụng Kỹ thuật hệ thống bơm một cách toàn diện tại Việt Nam.