Dịch vụ sau bán hàng


Hơn mười năm nay, việc có một mạng lưới đại lý độc quyền đã trở thành chìa khóa cho sự thành công liên tục của Maxim, nhà phân phối xe nâng Baoli ở Anh. Tuy nhiên, năm 2015 đã có một bước tiến đáng kể cho cả Baoli và Maxim. Nó mang lại cơ hội kinh doanh trên toàn quốc không chỉ cho mạng lưới đại lý của Anh, mà còn tạo ra giá trị gia tăng và dịch vụ cho khách hàng.


Để đảm bảo rằng xe tải lên thời gian được giữ ở mức tối đa, Maxim làm việc với các đối tác được lựa chọn, những người có thể cung cấp mức độ dịch vụ chuyên nghiệp và nhất quán. Vị trí chiến lược trên khắp Vương quốc Anh, đại lý Maxim hoạt động dịch vụ trong cùng một ngày và ở một số địa điểm có thời gian đáp ứng ba giờ. Ngay cả với những lợi ích bổ sung, xe nâng hàng và dịch vụ được quản lý ở cấp địa phương. Trước đây, các đại lý sẽ tìm kiếm khách hàng hoạt động trong khu vực của mình.