Dịch vụ đào tạo


  • Phòng đào tạo của Công ty cổ phần phân phối công nghiệp T&C với sự hợp tác và trực tiếp giảng dạy của chuyên gia nước ngoài sẵn sàng cung cấp các chương trình đào tạo về vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy theo yêu cầu của khách hàng tại địa điểm khách hàng hoặc trung tâm đào tạo của công ty.
  • Đối với các khách hàng lớn, Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, tham quan trực tiếp các cơ sở sản xuất của hệ thống JCB tại nước ngoài để khách hàng có những cảm nhận trực quan về hệ thống chất lượng JCB toàn cầu.