Dịch vụ BAOLI


Hơn mười năm nay, việc có một mạng lưới đại lý độc quyền đã trở thành chìa khóa cho sự thành công liên tục của Maxim, nhà phân phối xe nâng Baoli ở Anh. Tuy nhiên, năm 2015 đã có một bước tiến đáng kể cho cả Baoli và Maxim. Nó mang lại cơ hội kinh doanh trên toàn quốc không chỉ cho mạng lưới đại lý của Anh, mà còn tạo ra giá trị gia tăng và dịch vụ cho khách hàng.

Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

Read More
Dịch vụ Đào tạo

Dịch vụ Đào tạo

Dịch vụ Đào tạo

Read More
Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị

Read More
Sửa chữa theo yêu cầu

Sửa chữa theo yêu cầu

Sửa chữa theo yêu cầu

Read More