Công nghệ tái tạo


Dịch vụ công nghệ tái tạo đem lại một giải pháp mới tiết kiệm hơn cho khách hàng về thay thế bơm và phụ tùng bơm bị hư hỏng nặng. Công nghệ tái tạo bao gồm các quy trình: quét chi tiết 3 chiều, chuyển đổi các thông số, chế tạo mô hình, FEM, mô phỏng phân tích, chế tạo bản vẽ 2D/3D, kiểm tra và chạy thử.

Chất lượng công nghệ tái tạo cũng tương đương với chất lượng sản phẩm của tập đoàn Ebara.   

Quy trình quét 3 chiều và chế tạo mô hình

Quy trình tái tạo bao gồm: quét chi tiết 3 chiều, chuyển đổi các thông số, chế tạo mô hình, FEM, mô phỏng phân tích, chế tạo bản vẽ 2D/3D, kiểm tra và chạy thử.