Bơm ly tâm trục ngang EBARA


Bơm nước Ebara 2CD, 2CDX

Bơm nước Ebara 2CD, 2CDX

Bơm nước Ebara 2CD, 2CDX

Lưu lượng : Max. 12.6m3/h
Tổng cột áp: Max. 71.5mH2O
Read More
Máy bơm Ebara MD

Máy bơm Ebara MD

Máy bơm Ebara MD

Lưu lượng : Max. 144m3/h
Tổng cột áp: Max. 95m
Read More
Máy bơm Ebara 3D

Máy bơm Ebara 3D

Máy bơm Ebara 3D

Lưu lượng : Max. 138m3/h
Tổng cột áp: Max. 70m
Read More
Bơm Ebara CMB

Bơm Ebara CMB

Bơm Ebara CMB

Lưu lượng : Max. 17m3/h
Tổng cột áp: Max. 54mH2O
Read More
Bơm Ebara CMA

Bơm Ebara CMA

Bơm Ebara CMA

Lưu lượng : Max. 138m3/h
Tổng cột áp: Max. 71m
Read More
Bơm Ebara CDX

Bơm Ebara CDX

Bơm Ebara CDX

Lưu lượng : Max. 15m3/h
Tổng cột áp: Max. 38mH2O
Read More
Bơm Ebara 3M

Bơm Ebara 3M

Bơm Ebara 3M

Lưu lượng : Max. 138m3/h
Tổng cột áp: Max. 71m
Read More
Bơm Ebara – Model CMC-CMR

Bơm Ebara – Model CMC-CMR

Bơm Ebara – Model CMC-CMR

Lưu lượng : Max. 27m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.3m H2O
Read More
Bơm Ebara – Model CMD

Bơm Ebara – Model CMD

Bơm Ebara – Model CMD

Lưu lượng : Max. 66m3/h
Tổng cột áp: Max. 17.8mH2O
Read More
Bơm Ebara – Model PRA

Bơm Ebara – Model PRA

Bơm Ebara – Model PRA

Lưu lượng : Max. 4.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 88mH2O
Read More
Bơm Ebara – Model CD

Bơm Ebara – Model CD

Bơm Ebara – Model CD

Lưu lượng : Max. 15m3/h
Tổng cột áp: Max. 38mH2O
Read More
Bơm ly tâm CDA

Bơm ly tâm CDA

Bơm ly tâm CDA

Lưu lượng : Max. 12.6m3/h
Tổng cột áp: Max. 76.5mH2O
Read More
Bơm ly tâm 2CD

Bơm ly tâm 2CD

Bơm ly tâm 2CD

Lưu lượng : Max. 15m3/h
Tổng cột áp: Max. 38mH2O
Read More
Bơm công nghiệp FSDA

Bơm công nghiệp FSDA

Bơm công nghiệp FSDA

Công suất (Kw) 1,5
Lưu lượng (m3/h) 6
Read More
Bơm nước 3BM 65 – 125/5.5

Bơm nước 3BM 65 – 125/5.5

Bơm nước 3BM 65 – 125/5.5

Công suất (Kw) 3
Lưu lượng (m3/h) 0.19
Dải lưu lượng 0.19 m3/h
Read More
Bơm ly tâm CDA 4.00T

Bơm ly tâm CDA 4.00T

Bơm ly tâm CDA 4.00T

Công suất (Kw) 3
Lưu lượng (m3/h) 0.19
Dải lưu lượng 0.19 m3/h
Read More