Bơm ly tâm trục đứng EBARA


Bơm Ebara - Model EVMG

Bơm Ebara - Model EVMG

Bơm Ebara - Model EVMG

Lưu lượng : Max. 84m3/h
Tổng cột áp: Max. 307m
Read More
Bơm Ebara – Model CVM

Bơm Ebara – Model CVM

Bơm Ebara – Model CVM

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 7.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 98.5mH2O
Read More
Bơm nước trục đứng LPS 40/75

Bơm nước trục đứng LPS 40/75

Bơm nước trục đứng LPS 40/75

Công suất (Kw) 0.75
Lưu lượng (m3/h) 15
Cột áp (m) 16.6
Read More
Bơm nước trục đứng EVM 4 19F

Bơm nước trục đứng EVM 4 19F

Bơm nước trục đứng EVM 4 19F

Lưu lượng (m3/h) 7.2
Cột áp (m) 168
Read More