Bơm ly tâm rời trục FSSA


Bơm ly tâm rời trục Ebara  FSSA

Mô tả

  • Buồng bơm bằng Inox đúc 316
  • Cánh bơm bằng Inox đúc 316
  • Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC
  • Công suất : từ 0.4kW đến 30kW
  • Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm
  • Lưu lượng : Max. 300m3/h (5m3/phút)
  • Tổng cột áp: Max. 90m