Bơm ly tâm rời trục EBARA


Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : 2000m3/h
Tổng cột áp: 60m
Read More
Bơm nước rời trục FSA

Bơm nước rời trục FSA

Bơm nước rời trục FSA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : 1320m3/h
Tổng cột áp: 160m
Read More
Bơm ly tâm rời trục FSSA

Bơm ly tâm rời trục FSSA

Bơm ly tâm rời trục FSSA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : Max. 300m3/h
Tổng cột áp: Max. 90m
Read More
Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Công suất: 15.0kW
Lưu lượng: 240m3/h
Tổng cột áp: 16m
Read More