Bơm ly tâm rời trục EBARA


Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Bơm ly tâm rời trục tự mồi SQPB

Công suất: 15.0kW
Lưu lượng: 240m3/h
Tổng cột áp: 16m
Read More
Bơm ly tâm rời trục FSSA

Bơm ly tâm rời trục FSSA

Bơm ly tâm rời trục FSSA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : Max. 300m3/h
Tổng cột áp: Max. 90m
Read More
Bơm nước rời trục FSA

Bơm nước rời trục FSA

Bơm nước rời trục FSA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : 1320m3/h
Tổng cột áp: 160m
Read More
Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Bơm ly tâm rời trục CSA/CNA

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : 2000m3/h
Tổng cột áp: 60m
Read More