Bơm Ebara – Model COMPACT


Bơm Ebara – Model COMPACT

Mô tả

  • Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
  • Bơm dung dịch có nhiệt độ Max 40oC
  • Công suất : từ 0.3kW đến 1.1kW
  • Tốc độ: 2900 vòng/phút
  • Lưu lượng : Max. 7.2m3/h
  • Tổng cột áp: Max. 79 mH2O