Bơm đa tầng cánh EBARA


Bơm Ebarra – Model EVMG

Bơm Ebarra – Model EVMG

Bơm Ebarra – Model EVMG

Lưu lượng : Max. 84m3/h
Tổng cột áp: Max. 307m
Read More
Bơm Ebara – Model CVM

Bơm Ebara – Model CVM

Bơm Ebara – Model CVM

Lưu lượng : Max. 7.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 98.5mH2O
Read More
Bơm Ebara EVM3,EVM5

Bơm Ebara EVM3,EVM5

Bơm Ebara EVM3,EVM5

Lưu lượng : Max. 84m3/h
Tổng cột áp: Max. 3077m
Read More
Máy bơm Ebara Matrix

Máy bơm Ebara Matrix

Máy bơm Ebara Matrix

Lưu lượng : Max. 27m3/h
Tổng cột áp: Max. 97mH2O
Read More
Bơm Ebara – Model COMPACT

Bơm Ebara – Model COMPACT

Bơm Ebara – Model COMPACT

Lưu lượng : Max. 7.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 79 mH2O
Read More