Bơm cứu hỏa chữa cháy EBARA


Máy bơm cứu hỏa MMD 65

Máy bơm cứu hỏa MMD 65

Máy bơm cứu hỏa MMD 65

Lưu lượng m3/ h) 65
Công suất (kW) 22
Read More
Bơm cứu hỏa kiểu liền trục

Bơm cứu hỏa kiểu liền trục

Bơm cứu hỏa kiểu liền trục

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 144m3/h
Tổng cột áp: Max. 95m
Read More
Bơm cứu hỏa kiểu rời trục

Bơm cứu hỏa kiểu rời trục

Bơm cứu hỏa kiểu rời trục

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng: 1.100 m3/h
Tổng cột áp: 160m
Read More
Bơm cứu hỏa 2 cửa hút

Bơm cứu hỏa 2 cửa hút

Bơm cứu hỏa 2 cửa hút

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng: 1.920 m3/h
Tổng cột áp: 150m
Read More
Bơm cứu hỏa Diesel 2 cửa hút

Bơm cứu hỏa Diesel 2 cửa hút

Bơm cứu hỏa Diesel 2 cửa hút

Tốc độ: 3000rpm
Lưu lượng : 2000m3/h
Tổng cột áp: 160m
Read More
Bộ bơm chữa cháy Ebara

Bộ bơm chữa cháy Ebara

Bộ bơm chữa cháy Ebara

Lưu lượng: 1.100m3/h
Cột áp: 16bar
Công suất: 350kW
Read More
Bơm chữa cháy động cơ diesel

Bơm chữa cháy động cơ diesel

Bơm chữa cháy động cơ diesel

Lưu lượng: 1.100m3/h
Cột áp: Max. 16bar
Công suất: Max. 250kW
Read More
Bơm cứu hỏa FS2 HA 518.5

Bơm cứu hỏa FS2 HA 518.5

Bơm cứu hỏa FS2 HA 518.5

Lưu lượng (m3/h): 0.6
Công suất (Kw): 2.2
Read More