Bơm chìm nước thải DL


 • Bơm nước thải có lẫn tạp chất rắn, sợi
 • Kích thước tạp chất rắn tới 88mm
 • Kích thước tạp chất dạng sợi tới 600mm
 • Thoát nước hố thu
 • Thoát nước garage
 • Thoát nước bể chứa
 • Thoát nước tầng hầm
 • Thoát nước ao, hồ, bể bơi
 • Bơm thoát nước, tiêu nước nói chung
 • Bơm vòi phun, đài phun nước
 • Các ứng dụng công nghiệp khác…
Máy bơm tõm Ebara nhập khẩu - Inox 304 – Right

Mô tả