Bơm chìm nước thải EBARA


Bơm chìm nước thải DVSL

Bơm chìm nước thải DVSL

Bơm chìm nước thải DVSL

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 54m3/h
Tổng cột áp: Max. 21.8m
Read More
Bơm chìm nước thải DVS

Bơm chìm nước thải DVS

Bơm chìm nước thải DVS

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 54m3/h
Tổng cột áp: Max. 21.8m
Read More
Bơm chìm nước thải Ebara Right

Bơm chìm nước thải Ebara Right

Bơm chìm nước thải Ebara Right

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 18m3/h
Tổng cột áp: Max. 9.5mH2O
Read More
Bơm chìm nước thải DW VOX

Bơm chìm nước thải DW VOX

Bơm chìm nước thải DW VOX

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 54m3/h
Tổng cột áp: Max. 21.8m
Read More
Bơm chìm nước thải Best Zero

Bơm chìm nước thải Best Zero

Bơm chìm nước thải Best Zero

Công suất : 250W-220V/1P/50Hz
Tốc độ: 2900 vòng/phút
Read More
Bơm chìm nước thải DL

Bơm chìm nước thải DL

Bơm chìm nước thải DL

Lưu lượng Max ( Qmax ): 800 m3/h
Cột áp Max ( Hmax): 50m H2O
Read More
Bơm chìm nước thải Best One

Bơm chìm nước thải Best One

Bơm chìm nước thải Best One

Lưu lượng : Max. 10.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 8.3mH2O
Read More
Máy bơm tõm Ebara Right

Máy bơm tõm Ebara Right

Máy bơm tõm Ebara Right

Lưu lượng : Max. 18m3/h
Tổng cột áp: Max. 9.5mH2O
Read More