Bơm chìm giếng khoan EBARA


Bơm hỏa tiễn - IDROGO 40/10

Bơm hỏa tiễn - IDROGO 40/10

Bơm hỏa tiễn - IDROGO 40/10

Công suất (kw) 0.75
Lưu lượng (m3/h) 4.8
Read More
Bơm giếng khoan Ebara 8 BHE 77-12

Bơm giếng khoan Ebara 8 BHE 77-12

Bơm giếng khoan Ebara 8 BHE 77-12

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 60 m3/h
Tổng cột áp: Max. 372 m H2O
Read More
Bơm chìm giếng khoan 6BHE, SF6S

Bơm chìm giếng khoan 6BHE, SF6S

Bơm chìm giếng khoan 6BHE, SF6S

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 60 m3/h
Tổng cột áp: Max. 372 m H2O
Read More
Bơm chìm giếng khoan Ebara 4N

Bơm chìm giếng khoan Ebara 4N

Bơm chìm giếng khoan Ebara 4N

Công suất (Kw) 5,5
Lưu lượng (m3/h) 10
Cột áp (m) 80
Read More