Bơm bán chân không EBARA


Bơm bán chân không AGE

Bơm bán chân không AGE

Bơm bán chân không AGE

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 2.7 m3/h
Tổng cột áp: Max. 42mH2O
Read More
Bơm bán chân không JESM5

Bơm bán chân không JESM5

Bơm bán chân không JESM5

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 2.7m3/h
Tổng cột áp: Max. 28mH2O
Read More
Bơm bán chân không JEXM

Bơm bán chân không JEXM

Bơm bán chân không JEXM

ốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 4.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 43mH2O
Read More
Bơm bán chân không JEM

Bơm bán chân không JEM

Bơm bán chân không JEM

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 4.2m3/h
Tổng cột áp: Max. 43mH2O
Read More