Bơm tăng áp tự động EBARA


Máy bơm tăng áp CVM AM/12

Máy bơm tăng áp CVM AM/12

Máy bơm tăng áp CVM AM/12

Số vòng quay: 2900 (vòng/phút)
Dải lưu lượng 1.2 – 4.8m3/h
Read More
Máy bơm tăng áp MD65 -160/11

Máy bơm tăng áp MD65 -160/11

Máy bơm tăng áp MD65 -160/11

Công suất (Kw) 11
Lưu lượng (m3/h) 2.29
Dải lưu lượng 2.29 m3/h
Read More
Bơm tăng áp CMA tự động

Bơm tăng áp CMA tự động

Bơm tăng áp CMA tự động

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 6 m3/h
Tổng cột áp: Max. 34.5mH2O
Read More
Máy bơm tăng áp CRM

Máy bơm tăng áp CRM

Máy bơm tăng áp CRM

Công suất (Kw) 0,75
Lưu lượng (m3/h) 3
Read More
Bơm tăng áp rơ le dòng chảy

Bơm tăng áp rơ le dòng chảy

Bơm tăng áp rơ le dòng chảy

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 15 m3/h
Tổng cột áp: Max. 38 mH2O
Read More
Bơm tăng áp chung cư 2GP

Bơm tăng áp chung cư 2GP

Bơm tăng áp chung cư 2GP

Công suất (W): 5500
Lưu lượng (lít/phút): 333
Read More
Bơm tăng áp tự động 2CDX

Bơm tăng áp tự động 2CDX

Bơm tăng áp tự động 2CDX

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 39 m3/h
Tổng cột áp: Max. 32 mH2O
Read More
Bơm tăng áp tự động AGE

Bơm tăng áp tự động AGE

Bơm tăng áp tự động AGE

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 2.7 m3/h
Tổng cột áp: Max. 37 mH2O
Read More
Bộ bơm tăng áp tự động CD

Bộ bơm tăng áp tự động CD

Bộ bơm tăng áp tự động CD

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 6.6 m3/h
Tổng cột áp: Max. 30.3 mH2O
Read More
Bộ bơm tăng áp tự động JES

Bộ bơm tăng áp tự động JES

Bộ bơm tăng áp tự động JES

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 4.2 m3/h
Tổng cột áp: Max. 43 mH2O
Read More
Bộ bơm tăng áp tự động JEX

Bộ bơm tăng áp tự động JEX

Bộ bơm tăng áp tự động JEX

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 4.2 m3/h
Tổng cột áp: Max. 43 mH2O
Read More
Hệ thống máy bơm tăng áp

Hệ thống máy bơm tăng áp

Hệ thống máy bơm tăng áp

Tốc độ: 2900 vòng/phút
Lưu lượng : Max. 39 m3/h
Tổng cột áp: Max. 32 mH2O
Read More