Xe thang nâng tự hành dạng cần.


Xe thang nâng tự hành dạng cần.
Tải về:

Các xe dòng xe nâng dạng cần rất đa dạng với nhiều chủng loại có chiều cao làm việc đến 35 mét và sức nâng lên tới 250 kg.