Xe nâng điện Still RX 60 3,5-5t


Công ty CP Phân phối Công nghiệp T&C (T&C ID) thuộc tập đoàn T&C là nhà phân phối độc quyền xe nâng hàng Still tại VIệt Nam.
Danh mục:

Nhiệm vụ riêng biệt yêu cầu một giải pháp riêng biệt. STILL đã phát triển các dòng xe nâng điện RX 60 mới với công suất tối đa 4,0 – 4,99 tấn. Đại diện cho sự tối ưu về kinh tế và việc chuyển hàng hóa. Nhờ có động cơ mới với động lực lớn hơn, kinh tế hơn và dự trữ năng lượng tốt hơn.

XE NÂNG ĐIỆN MẠNH MẼ HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ NẶNG NHẤT VỚI MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG THẤP NHẤT