Bơm chìm nước thải DL


  • Bơm nước thải có lẫn tạp chất rắn, sợi
  • Kích thước tạp chất rắn tới 88mm
  • Kích thước tạp chất dạng sợi tới 600mm
  • Thoát nước hố thu
  • Thoát nước garage
  • Thoát nước bể chứa
  • Thoát nước tầng hầm
  • Thoát nước ao, hồ, bể bơi
  • Bơm thoát nước, tiêu nước nói chung
  • Bơm vòi phun, đài phun nước
  • Các ứng dụng công nghiệp khác…
Máy bơm tõm Ebara nhập khẩu - Inox 304 – Right

Mô tả