Bơm chìm nước thải Ebara DVS


Bơm chìm nước thải Ebara DVS
Tải về:

Đặc tính kỹ thuật:

 • Kiểu cánh Ebara DVS là Semi-Vortex
 • Buồng bơm bằng gang
 • Cánh bơm bằng gang
 • Làm kín trục bằng phớt kép
 • Bơm nước thải có lẫn tạp chất
 • Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm
 • Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm

Ứng dụng:

 • Bơm nước thải có lẫn tạp chất rắn, sợi- Kích thước tạp chất rắn tới 56mm
 • Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
 • Thoát nước hố thu
 • Thoát nước garage
 • Thoát nước bể chứa
 • Thoát nước tầng hầm
 • Thoát nước ao, hồ, bể bơi
 • Bơm vòi phun, đài phun nước
 • Các ứng dụng công nghiệp khác…